Vertaler

Vertalen is meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere. Als vertaler vertaal ik een geschreven tekst van het Nederlands in het Engels, of juist andersom.  Zo wordt wat onbegrijpelijk is helder.

Voor bepaalde situaties, zoals officiële documenten die u nodig hebt voor rechtszaken, mediation, adoptieprocedures, familiedocumenten voor inschrijving in officiële bevolkingsregisters, diploma’s voor studie of werk in het buitenland en notariële akten is een gewaarmerkte vertaling nodig. Alleen een beëdigd vertaler mag deze vertalingen maken. Een beëdigd vertaler is door een rechtbank beëdigd en staat ingeschreven in het Registers van beëdigde tolken en vertalers, (www.bureaubtv.nl/). Mijn Wbtv nummer is: 610.

Wilt u een tekst of document laten vertalen? Neem contact met mij op.