Tolken

Tolken en vertalen zijn twee verschillende disciplines om mensen die geen gemeenschappelijke taal hebben, te helpen elkaar te verstaan en/of te begrijpen. Als beëdigd tolk breng ik het gesproken woord van het Engels over naar het Nederlands en andersom. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Simultaan tolken
Deze vorm van tolken is mogelijk in verschillende situaties, met of zonder tolkapparatuur.
Al ruim 15 jaar werk ik als tolk en ik vind het tolkproces heel bijzonder en ook een beetje ongrijpbaar. Bij simultaan tolken luister ik naar de woorden in de ene taal en breng ze gelijk over in de andere taal. Dat schakelen tussen twee talen gaat ontzettend snel.

• Cabinetolken
Bij het cabinetolken werk ik meestal samen met een collega vanuit een geluiddichte tolkcabine die, bij voorkeur, in de zaal staat. Het is belangrijk dat wij de sprekers goed kunnen zien en horen. Situaties waarin gebruik gemaakt wordt van cabines zijn bijvoorbeeld: internationale congressen en bijeenkomsten, algemene aandeelhoudersvergaderingen, vergaderingen van Europese ondernemingsraden, presentaties voor een internationaal publiek.

• Simultaan tolken met rondleidingset
Zijn er bij uw vergadering een beperkt aantal deelnemers aanwezig, dan kan gebruik worden gemaakt van een rondleidingset, ook wel fluisterapparatuur genoemd. Ik spreek dan zachtjes via een microfoon en de luisteraars ontvangen het geluid via hun hoofdtelefoon.

• Simultaan tolken zonder apparatuur (fluistertolken)
In deze situatie tolk ik het gesprokene fluisterend voor een of twee personen.

Consecutief tolken
Bij consecutief tolken luister ik naar de spreker en maak ik eventueel aantekeningen. Nadat de spreker is uitgesproken, vertolk ik wat er gezegd is naar de andere taal. Het heeft als voordeel dat er geen tolkapparatuur nodig is en als nadeel dat het veel meer tijd kost dan simultaan tolken.

Combinatie van simultaan en consecutief tolken
Een combinatie van beide vormen van tolken komt ook voor, bijvoorbeeld bij rechtbankzittingen en het passeren van akten bij de notaris.

Hebt u een tolk nodig? Neem contact met mij op.