Tarieven

Tolken
Elke tolkdienst is een unieke opdracht. De ene keer wordt er voor een tolkdienst een uur gepland, de andere keer een dagdeel, een hele dag of zelfs meerdere dagen. Wilt u van mijn tolkdiensten gebruik maken? Neem dan contact met mij op en ik vertel u graag wat de mogelijkheden zijn.

Vertalen
Elke tekst vraagt om een eigen aanpak. Het is bijvoorbeeld bepalend voor wie de vertaling is bestemd en of het een be√ędigde (of: gewaarmerkte) vertaling moet zijn.

Taaltraining
Iedere training is weer anders, omdat iedere opdrachtgever andere wensen heeft.

Neem contact met mij op voor meer informatie, een vrijblijvende offerte of prijsopgave.