Opdrachtgevers

Mijn werkveld is heel divers en daar gedij ik goed bij. Die diversiteit houdt me scherp. Dankzij mijn sensitiviteit kan ik mij snel aanpassen en voel ik me op mijn gemak in heel verschillende situaties; dat werkt mee aan een optimaal resultaat.
Ik tolk met veel inzet op:
– conferenties en congressen voor het bedrijfsleven,
– bij de rechtbank tijdens zittingen op het gebied van strafrecht,    familierecht, handelsrecht,
– bij de notaris ( * ),
– in zorginstellingen, zoals in ziekenhuizen of tijdens een gesprek    met een therapeut of dokter.

( * ) Voor cliënten die het Nederlands niet voldoende beheersen, moet de notaris een tolk inhuren. In de wet op het notarisambt staat: Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt.
Ik ben beëdigd tolk/beëdigd vertaler en verleen graag mijn assistentie bij het passeren van akten.

Waarmee kan ik u van dienst zijn? Neem contact met mij op.