Korte verhalen uit de praktijk

Tuschinski
Als tolk kom ik op verschillende plaatsen. Eén van de mooiste locaties waar ik mocht tolken was Theater Tuschinski in Amsterdam. Hier werd een symposium gehouden over het behoud en conservering van waardevolle interieurs. Wat een schitterend interieur heeft dit theater!

Liernurbuis
In een notarisakte kom ik soms woorden tegen waarvan ik geen idee heb wat ze betekenen. Bijvoorbeeld het woord ‘liernurbuis’. Dit woord, en de betekenis daarvan, kon ik niet vinden in mijn naslagwerken. Via het internet kwam ik erachter dat dit onderdeel was van het eerste grote rioleringsstelsel dat rond 1870 in Amsterdam werd toegepast. Tijdens het gesprek bij de notaris kan ik dan niet alleen het woord vertalen, maar ook uitleggen wat er mee wordt bedoeld.

Onverwachte gebeurtenissen
Als tolk ben ik vaak afhankelijk van de techniek en daar gaat soms wel eens iets mis. Tijdens een internationale aandeelhoudersvergadering vergat men eens na de vragenronde de microfoon op de sprekerstafel weer aan te zetten. Wij hoorden niets meer in de tolkencabine en konden dus niet tolken wat er werd gezegd. Helaas zat de techniek hier niet dichtbij ons; we hebben toen via zwaaibewegingen van uit de cabine toch duidelijk kunnen maken dat de microfoon weer moest worden ingeschakeld. Even later konden we gelukkig weer verder tolken.

Een ander voorval was tijdens het tolken voor een groep medisch specialisten. Op een gegeven moment gaf een van de luisteraars aan dat de vertaling niet meer door kwam. Bleken de batterijen van mijn zender leeg te zijn! Een Nederlandse toehoorder heb ik gevraagd de technicus te waarschuwen, en binnen een paar minuten kreeg ik nieuwe batterijen. Als er iets dergelijks gebeurt, blijf ik wel gefocust op de spreker. Zodra ik mijn werk kan hervatten, geef ik een korte samenvatting van wat er is gezegd en ga ik weer verder met mijn taak.